Підсумки

09/30/2022 – DAY SUMMARY / ВИТЯГ за ДЕНЬ

– Генштаб ЗСУ – за добу ЗСУ відбили атаки противника на Зайцеве, Майорськ;
– також на Веселу Долину, Бахмутське, Одрадівку, Курдюмівку;
– крім того на Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне;
– ракетні війська і арта уразили 5 командних пунктів ворога;
– крім того 6 складів з боєприпасами та ПММ, 8 інших важливих об’єктів противника;
– в РБ розпочато перевірку засобів забезпечення аеропортів;
– це може свідчити про можливе використання білоруських аеродромів ЗС РФ;
– в Маріуполі вчителям погрожують звільненням за відмову від паспорта РФ;
– в Токарівці окупанти попередили про виселення, якщо жителі не отримають паспорти РФ до 1 жовтня;
– на окупованих територіях впроваджують примусову мобілізацію;

– Східне угруповання ЗСУ – тривають заходи по завершенню оточення російських військ у районі Лиману;
– під вогневим контролем ЗСУ майже всі логістичні шляхи;
– в оперативному оточенні в Лимані залишилося близько 5,5 тисяч військовослужбовців РФ і ЛНР;
– Мерія Маріуполя – судячи з інфи про Ліман, росіяни нарешті виконали свої обіцянки;
– на рахунок організації котла;
– правда, трохи не так, як очікувалось;

– Дніпропетровська ОВА – вночі росіяни вдарили з “Іскандерів”;
– в Дніпрі троє людей загинуло і п’ятеро поранені;
– ворожі ракети знищили транспортне підприємство;
– удар спричинив пожежу, згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені;
– гаряче вночі було і на Нікопольщині;
– росіяни тричі вгатили по району «Градами» та важкою артою;
– Мерія Києва – надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів;

– Запорізька ОВА – ворог вдарив ракетами по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру;
– люди стояли в черзі для виїзду на окуповану територію;
– вони мали забрати своїх родичів, відвезти допомогу;
– щонайменше 30 особи загинуло, ще 88 людей поранено;
– 1 жовтня оголошено днем жалоби в Запорізькій області;
– виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя припинено на невизначений термін;

– Мерія Миколаєва – вчора ворог касетами обстріляв зупинку громадського транспорту;
– маємо троє загиблих та 12 поранених;
– Сумська ОВА – за вчорашній день росіяни випустили по території області майже 200 мін та снарядів;
– били ледь не по всьому кордону, по цивільним об’єктам;
– 3 людей поранено, 1 від важких ран помер у лікарні;

– Мерія Ірпеня – у місті почали зносити першу зруйновану окупантами багатоповерхівку:
– до кінця жовтня плануємо демонтувати 5 багатоповерхівок;
– на ці будинки є проекти від забудовників;

– Зеленський – Україна подала офіційну заяву на прискорений вступ до НАТО;
– де-факто ми вже пройшли шлях у НАТО, довели сумісність з їх стандартами;
– це доведено на полі бою та у всіх аспектах нашої спільної взаємодії зараз;
– Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом в цій країні;

– МЗС України – санкції 8го пакету ЄС до РФ не відповідають масштабам ескалації;
– закликаємо ЄС вдарити по Путіну сильніше, щоб зупинити його;

– Єврокомісія – рекомендує зробити жорсткішими правила в’їзду для росіян;
– навіть наявність візи не може бути гарантією для в’їзда для них;
– Європейська рада – ми не визнаємо незаконних референдумів та їх фальсифікованих результатів;
– Україна здійснює своє законне право на деокупацію й захист своїх територій;

– Путін – люди, які живуть у Луганську, Донецьку, Херсоні та Запоріжжі стають нашими громадянами назавжди;
– русофобія є расизмом, а до Росії Захід давно ставився як до колонії;
– антиколоніальний рух у світі наростатиме, а падіння західної гегемонії не уникнути;

– Спільна заява лідерів 27 країн Європейської ради:
– промова Путіна – позор й шахрайство, світ не змириться з цим;
– ми попіклуємося, аби Путін програв цю війну;
– ми продовжимо постачання України та посилимо санкції;
– продовжимо підтримку України доки агресора не буде вигнано;
– Україна справедливо бореться за свободу, ми підтримаємо всім;
– промова Путіна повна нацистських претензій;
– Путін ніколи не зупиниться, якщо його не відштовхнуть силою;

– Президент Німеччини – ми всі шоковані тим, що Путін руйнує мрію Горбачова про “спільний дім в Європі” до самих основ;
– на місце цієї мрії прийшов кошмар: війна повернулася в Європу;
– ця війна – це не лише війна проти України;
– це також атака на міжнародне право і на цінності ліберальних демократій.

— — —

– General Staff of the Armed Forces of Ukraine – within a day, the Armed Forces of Ukraine repelled enemy attacks on Zaitseve and Mayorsk;
– also to Vesela Dolyna, Bakhmutske, Odradivka and Kurdyumivka;
– in addition to New York, Pervomaiske and Bezymenne;
– missile troops and artillery hit 5 enemy command posts;
– in addition, 6 warehouses with ammunition and PMM and 8 other important objects of the enemy;
– in the Republic of Belarus, an inspection of the means of providing airports has been started;
– this may indicate the possible use of Belarusian airfields by the Russian Armed Forces;
– in Mariupol, teachers are threatened with dismissal for refusing their Russian passport;
– in Tokarivka, the occupiers warned of eviction if residents do not receive Russian passports by October 1;
– forced mobilization is implemented in the occupied territories;

– Eastern Group of the Armed Forces – measures to complete the encirclement of Russian troops in the Liman area are ongoing;
– almost all logistics routes are under the fire control of the Armed Forces;
– about 5,500 servicemen of the Russian Federation and the LPR remained in the operational environment in Liman;
– Mariupol City Hall – judging by the information about Liman, the Russians have finally fulfilled their promises;
– at the expense of the ambush organization;
– it’s true, but a bit not as expected;

– Dnipro Reg. Milit. Admin. – at night, the Russians struck from “Iskanders”;
– three people died and five were injured in Dnipro;
– enemy missiles destroyed the transport enterprise;
– the impact caused a fire, 52 buses burned, another 98 were damaged;
– it was hot at night in Nikopol region as well;
– the Russians hit the district three times from the MLRS “Hrad” and with heavy artillery;
– Kyiv City Hall – will provide Dnipro with 30 passenger buses;

– Zaporizhzhia Reg. Milit. Admin. – the enemy hit a civilian humanitarian column with rockets on the way out of the regional center;
– people stood in line to leave the occupied territory;
– they had to pick up their relatives, take help;
– at least 30 people died, another 88 people were injured;
– October 1 was declared a day of mourning in the Zaporizhzhia region;
– exit to the temporarily occupied territory via Zaporizhzhia is suspended for an indefinite period;

– Mykolaiv City Hall – yesterday the enemy fired cassettes at a public transport stop;
– we have three dead and 12 wounded;
– Sumy Region – the Russians released almost 200 mines and projectiles on the territory of the region yesterday;
– they hit almost all over the border, on civilian objects;
– 3 people were injured, 1 died in the hospital from severe wounds;

– Irpen City Hall – in the city, the first high-rise building destroyed by the occupiers began to be demolished:
– by the end of October, we plan to dismantle 5 high-rise buildings;
– there are projects for these houses from property developers;

– Zelenskyi – Ukraine submitted an official application for accelerated joining NATO;
– de facto, we have already made our way to NATO, we have proven compatibility with their standards;
– this has been proven on the battlefield and in all aspects of our joint interaction now;
– Ukraine is ready for a dialogue with Russia, but already with another president in this country;

– the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine – sanctions of the 8th package of the EU against the Russian Federation do not correspond to the scale of the escalation;
– we call on the EU to hit Putin harder to stop him;

– The European Commission – recommends tightening the entry rules for Russians;
– even having a visa cannot be a guarantee for entry for them;
– European Council – we do not recognize illegal referendums and their falsified results;
– Ukraine exercises its legal right to deoccupy and protect its territories;

– Putin – people living in Luhansk, Donetsk, Kherson and Zaporizhzhia become our citizens forever;
– Russophobia is racism, and the West has long treated Russia as a colony;
– the anti-colonial movement in the world will grow, and the fall of Western hegemony cannot be avoided;

– Joint statement of the leaders of the 27 countries of the European Council:
– Putin’s speech is a disgrace and a fraud, the world will not put up with it;
– we will make sure that Putin loses this war;
– we will continue supplying Ukraine and strengthen sanctions;
– we will continue to support Ukraine until the aggressor is expelled;
– Ukraine is justly fighting for freedom, we will support it with everything;
– Putin’s speech is full of Nazi claims;
– Putin will never stop if he is not pushed away by force;

– President of Germany – we are all shocked by the fact that Putin is destroying Gorbachev’s dream of a “common home in Europe” to the very foundations;
– this dream was replaced by a nightmare: the war returned to Europe;
– this war is not only a war against Ukraine;
is also an attack on international law and on the values ​​of liberal democracies.

— — —

Zvedeno.info у інших соціальних мережах:
Twitter – @zvedeno
Telegram – @zvedeno
Журналісти, навіть незалежні – повинні щось їсти,
тому НАГАДУЄМО – ви всі можете допомогти zvedeno.info.
ПРОСПОНСОРУВАТИ ПРОЕКТ:
5457 0822 7371 4910 — «Приватбанк» на ім’я Юхименко Євгеній Володимирович
5375 4141 1218 2398 — «Монобанк» на ім’я Кияшко Дмитро Ігорович
PayPal – Alex@zvedeno.info
Всі посилання і реквізити також можна знайти в описанні сторінки.

ЗВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНЕ
Автор: Андрій Б.
Перекладач: Ольга Ш.
Коректор: Ольга Ш.

Leave a Comment