Підсумки

07/18/2022 – DAY SUMMARY / ВИТЯГ за ДЕНЬ

– Генштаб ЗСУ:
– обстріли російською артою прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей;
– на Авдіївському та Слов’янському напрямках ворог активізував натиск задля покращення позиції;
– намагається вести штурмові дії біля Григорівки, бої тривають;
– штурмові дії в районах н.п. Верхньокам’янське, Спірне, Дмитрівка та Серебрянка наші захисники успішно відбили;
– також ворог вів штурм в районах н.п. Новолуганське, Семигір’я, Кам’янка, Новомихайлівка, Вугледар та Вуглегірської ТЕС;
– успіху не мав, відійшов;

– ГУР – наш спецназ знищив у Дементіївці ДРГ морпіхів РФ;
– 36 окупантів було знищено, багато отримали поранення;
– здобуті численні трофеї, командира взято у полон;
– СБУ – російські командири вторглися в Україну, керуючись картами 1969 року;
– такі карти вилучили в районах Харківської області, що були під окупацією;
– карти мають сучасні реєстраційні номери і гриф секретності;

– Луганська ОВА – в тилу ворога наші ЗСУ завдали великої шкоди;
– зруйновано кілька складів, командний центр, багато техніки;
– пошкоджена логістика знизила кількість обстрілів з боку окупантських військ;
– в бій кидають мобілізованих чоловіків з окупованих міст;

– Командування повітряних сил ЗСУ – на сьогодні ворог уже випустив по Україні близько 3 тис. ракет різних типів;
– останні тижні ворог б’є по наземних цілях ракетами С-300;
– їх основне призначення – знищення повітряних цілей;
– по наземних і надводних цілях вони менш ефективні;
– це означає, що ворог заощаджує сучасне озброєння;
– наразі мова йде про Миколаївську та Харківську операційні зони;

– ОК “Південь” – біля узбережжя Чорного моря можуть з’явитися міни;
– 2 дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега;

– Дніпропетровська ОВА – російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю;
– понад 60 снарядів прилетіло по житловим кварталам та міській інфраструктурі;
– рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих;

– Харківська ОДА – ворог вночі завдав артилерійських ударів по Київському району;
– постраждала виключно цивільна інфраструктура;
– Мерія Краматорська – ворог завдав 4 удари по промзоні з РСЗВ;
– ДСНС – росіяни знищили снарядом двоповерхову будівлю в Торецьку, загинули шестеро людей;

– Миколаївська ОВА – росіяни через Telegram канали вербують в області коригувальників вогню;
– я пропоную мешканцям області підключитися до полювання на цих зрадників;
– за інформацію, що допоможе зловити навідника, даємо 100 $;

– Міністр з питань реінтеграції – ми прогнозуємо нову хвилю переміщень людей з початком опалювального сезону;
– Запорізька область лишається відрізаною від газопостачання;
– відтак, люди будуть змушені виїжджати звідти і шукати прихисток на Заході;
– продовжує тривати робота зі створення належних умов для проживання ВПО;

– Укази президента України – Венедіктову відсторонено від посади генерального прокурора України;
– указ передає обов’язки генпрокурора її заступнику Симоненко;
– усунуто з посади голову Служби безпеки України Баканова;
– тимчасовим головою СБУ призначено його заступника Малюка;

– Канцлер Німеччини – війна Росії в Україні робить єдність у Європі ще більш нагальною;
– вона посилює необхідність покласти край блокуванням європейських рішень окремими державами-членами;
– Міністр сільського господарства Німеччини – я не думаю, що з домовленості з РФ щодо коридору на вивіз зерна щось буде;
– це ґрунтується на словах Путіна, вони не коштують паперу на якому написані;

– Європейська рада – погодила надання Україні п’ятого траншу військової допомоги;
– він складе 500 млн. євро;
– Єврокомісія – ЄС домовився про збільшення постачання природного газу з Азербайджану;
– це зроблено для заміщення російського газу на енергетичному ринку Європи;

– Politico – парламент Канади вимагає пояснень у двох міністрів щодо повернення турбіни для газогону;
– турбіна для Північного потоку 1 була повернена після ремонту на прохання Німеччини, попри санкції.

___ ___ ___

– General Staff of the Ukrainian Armed Forces:
– Russian artillery shelled on the border areas of Chernihiv and Sumy regions;
– in the Avdiivka and Slavyansk directions, the enemy intensified the attack in order to improve the position;
– tries to conduct assaults near Hryhorivka, fighting continues;
– Our defenders successfully repelled assault actions in the areas of Verkhnokamianske, Spirne, Dmytrivka and Serebryanka;
– the enemy also led an assault in the areas of Novoluhanske, Semihirya, Kamianka, Novomykhailivka, Vugledar and Vuglehirska TPPs;
– it was not successful and the enemy left;

– GUR – our special forces destroyed the reconnaissance sabotage group of russian marines in Dementiivka;
– 36 occupiers were destroyed, many were injured;
– numerous trophies were won, the commander was captured;
– Security Service of Ukraine – Russian commanders invaded Ukraine, guided by maps of 1969;
– such maps were seized in the districts of the Kharkiv region that were under occupation;
– the cards have modern registration numbers and a secrecy stamp;

– Luhansk Reg. Military Admin. – in the rear of the enemy, our armed forces caused great damage;
– several warehouses, a command center, a lot of equipment were destroyed;
– damaged logistics reduced the number of shelling by the occupying forces;
– mobilized men from occupied cities are thrown into battle;

– The Air Force Command of the Armed Forces of Ukraine – to date, the enemy has already fired about 3,000 missiles of various types over Ukraine;
– in recent weeks, the enemy has been hitting ground targets with S-300 missiles;
– their main purpose is the destruction of air targets;
– they are less effective for ground and surface targets;
– this means that the enemy saves modern weapons;
– currently we are talking about Mykolaiv and Kharkiv operational zones;

– Operation Command “South” – mines may appear near the coast of the Black Sea;
– there was a storm for 2 days, mines can drift, in particular to the shore;

– Dnipropetrovsk Reg. Military Admin. – Russian troops hit Nikopol several times during the night with anti-aircraft missiles;
– more than 60 projectiles hit residential areas and city infrastructure;
– rescuers retrieved the bodies of two dead people from under the rubble;

– Kharkiv Regional State Administration – the enemy launched artillery strikes on the Kyiv district at night;
– only civilian infrastructure was affected;
– City Hall of Kramatorsk – the enemy hit the industrial zone 4 times with anti-aircraft missiles;
– State Emergency Service – the Russians destroyed a two-story building in Toretsk with a projectile, six people were killed;

– Mykolayiv Reg. Military Admin. – Russians are recruiting fire adjusters in the area through Telegram channels;
– I suggest that the residents of the region join the hunt for these traitors;
– we give $100 for information that will help catch the gunner;

– Minister of Reintegration – we predict a new wave of people’s movements with the beginning of the heating season;
– Zaporizhzhia region remains cut off from gas supply;
– therefore, people will be forced to leave there and seek refuge in the West;
– work continues to create appropriate conditions for the residence of IDPs;

– Decrees of the President of Ukraine – Venediktova was removed from the position of Prosecutor General of Ukraine;
– the decree transfers the duties of the Prosecutor General to her deputy Symonenko;
– the head of the Security Service of Ukraine Bakanov was removed from his post;
– his deputy Malyuk was appointed as the temporary head of the SBU;

– Chancellor of Germany – Russia’s war in Ukraine makes unity in Europe even more urgent;
– it reinforces the need to put an end to the blocking of European decisions by individual member states;
– Minister of Agriculture of Germany – I do not think that anything will come of the agreement with the Russian Federation regarding the grain export corridor;
– this is based on Putin’s words, they are not worth the paper they are written on;

– The European Council – agreed to provide Ukraine with the fifth tranche of military aid;
– it will amount to 500 million euros;
– European Commission – The EU agreed on increasing the supply of natural gas from Azerbaijan;
– this was done to replace Russian gas on the energy market of Europe;

– Politico – Canadian parliament demands explanations from two ministers regarding return of gas turbine;
– the turbine for Nord Stream 1 was returned after repairs at the request of Germany, despite the sanctions.

— — —

Zvedeno.info у інших соціальних мережах:
Twitter – @zvedeno
Telegram – @zvedeno
Журналісти, навіть незалежні – повинні щось їсти,
тому НАГАДУЄМО – ви всі можете допомогти zvedeno.info.
ПРОСПОНСОРУВАТИ ПРОЕКТ:
5457 0822 7371 4910 — «Приватбанк» на ім’я Юхименко Євгеній Володимирович
5375 4141 1218 2398 — «Монобанк» на ім’я Кияшко Дмитро Ігорович
PayPal – Alex@zvedeno.info
Всі посилання і реквізити також можна знайти в описанні сторінки.

ЗВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНЕ
Автор: Андрій Б.
Перекладач: Ольга Ш.
Коректор: Ольга Ш.

Leave a Comment