Підсумки

06/28/2022 – DAY SUMMARY / ВИТЯГ за ДЕНЬ

– Генштаб ЗСУ:
– ЗСУ успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман;
– відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка;
– зупинили ворожий штурм у напрямках сіл Долина та Мазанівка;
– ворог веде штурмові дії у напрямку на Лисичанський НПЗ;
– проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають;
– веде наступ у напрямку н.п. Спірне, успіху не мав, відійшов;
– на усіх напрямках українські штурмовики та бомбардувальники здійснили до двадцяти групових бойових вильотів;

– Головнокомандувач ЗСУ – найбільш інтенсивні бої ведуться на півночі Луганщини та Харківщини;
– у цьому районі за добу противник здійснив 270 арт нальотів;
– в Україні боротьба нечуваних масштабів із часів Другої світової;
– ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей;
– Суспільне – відбувся обмін полоненими між Україною та РФ;
– на українську територію повернули 17 людей;

– Луганьска ОВА – йдуть масовані обстріли області загалом і Лисичанська зокрема;
– Полтавська ОВА – станом на ранок знайдено тіла 18 людей;
– 36 людей все ще числяться у якості пропавших безвісти;
– Харківська ОВА – ворог обстріляв Індустріальний район, на одному з підприємств пожежа;
– сили російської армії є недостатніми для наступу на Харків;
– але просимо без нагальної потреби не виходити на вулиці міста;

– ОК “Південь” – ворог завдав удар РСЗВ по Очакову;
– 3 людей загинули, з них одна дитина, поранено 7 людей;
– Миколаїв та передмістя зазнали масованого ракетного обстрілу;
– Командування Повітряних Сил ЗСУ – ворог випустив шість ракет по місту Дніпро;
– чотири з них українські військові збили;

– Міноборони Великої Британії – РФ дуже недоцільно використовує свої ресурси, зокрема ракети;
– Х-22 та Х-101 використовуються для тактичних переваг замість стратегічних;
– Forbes – за вихідні РФ випустила по Україні ракет на $220 млн;

– Міноборони Франції – передамо Україні 6 САУ “Цезар”;
– а також значну кількість колісних бронетранспортерів;
– МЗС Латвії – після обстрілу Кременчука треба перестати дзвонити у Кремль;
– росіяни повинні бути повністю ізольовані;
– Прем‘єр-міністр Канади – Путін використовує брехню, щоб виправдовувати воєнні злочини в Україні;
– тому з наступного тижня вводимо санкції проти провладних дезінформаційних видань та каналів;

– Європейська комісарка з енергетики – з початку вторгнення Росії в Україну ми знали, що перебій у постачанні газу можливий;
– останні дії Росії були спрямовані на дестабілізацію ринку;
– на недопущення створення запасів газу перед опалювальним сезоном;
– в липні представимо план зі зменшення залежності від газу;
– BNS – сейм Литви заборонив імпорт російського газу;

– Макрон – ніхто не очікує припинення війни в найближчі місяці;
– вихід може бути досягнутий наприкінці року;
– тільки з упевненістю, що Росія не може і не повинна перемогти;
– Прем’єр-міністр Болгарії – висилаємо 70 російських дипломатів, які займалися незвичайною діяльністю;

– Польський журналіст Сєраковський – не будемо пасивно дивитися, як убивають українських дітей;
– прийшла польська черга збору коштів на турецький безпілотник Bayraktar для Збройних Сил України;

– Міністерство реінтеграції окупованих територій – Україна повернула тіла 46 своїх воїнів для достойного поховання;
– з них 21 тіло – тіла оборонців “Азовсталі”.

__ __ __

– General Staff of the Armed Forces:
– The Armed Forces repulsed the assault of the enemy in the direction of Dovgalivka – Zaliman successfully;
– repulsed the assault in the direction of Egorivka – Pavlivka;
– stopped the enemy assault in the directions of the villages of Dolyna and Mazanivka;
– the enemy is storming the Lysychansk refinery;
– conducts assault operations in the direction of Myronivka – Uglehirska TPP, hostilities continue;
– leads the offensive in the direction of Spirne, he had no success, left;
– in all directions, Ukrainian attack aircraft and bombers made up to twenty group combat flights;

– Commander-in-Chief of the Armed Forces – the most intense battles are fought in the north of Luhansk and Kharkiv regions;
– in this area for the day the enemy made 270 artillery raids;
– in Ukraine, there is the struggle of unprecedented proportions since the Second World War;
– we have no right to transfer this war to our children;
– Suspil’ne – there was an exchange of prisoners between Ukraine and Russia;
– 17 people were returned to the Ukrainian territory;

– Luhansk Reg. Military Admin. – there are massive shelling of the region in general and Lysychansk in particular;
– Poltava Reg. Military Admin. – as of this morning the bodies of 18 people were found;
– 36 people are still listed as missing;
– Kharkiv Reg. Military Admin. – the enemy fired on the Industrial district, a fire broke out at one of the enterprises;
– the forces of the Russian army are insufficient to attack Kharkiv;
– but we ask not to go out on the streets of the city without urgent need;

– OK “South” – the enemy struck MLRS on Ochakov;
– 3 people died, including one child, 7 people were injured;
– Mykolayiv and the suburbs came under massive rocket fire;
– Command of the Air Force of the Armed Forces – the enemy fired six missiles at the city of Dnipro;
– four of them were shot down by the Ukrainian military;

– The Ministry of Defense of Great Britain – the Russian Federation uses the resources very inexpediently, in particular missiles;
– X-22 and X-101 are used for tactical advantages instead of strategic ones;
– Forbes – over the weekend, Russia released missiles in Ukraine for $ 220 million;

– Ministry of Defense of France – we will transfer 6 ACS “Caesar” to Ukraine;
– as well as a significant number of wheeled armored personnel carriers;
– Ministry of Foreign Affairs of Latvia – it is necessary to stop calling the Kremlin after the shelling of Kremenchuk;
– Russians must be completely isolated;
– Prime Minister of Canada – Putin uses lies to justify war crimes in Ukraine;
– therefore, we will impose sanctions against pro-government disinformation publications and channels from next week;

– European Commissioner for Energy – we knew from the beginning of Russia’s invasion of Ukraine, that a gas supply disruption was possible;
– Russia’s recent actions have been aimed at destabilizing the market;
– to prevent the creation of gas reserves before the heating season;
– in July we will present a plan to reduce dependence on gas;
– BNS – the Lithuanian Seimas has banned the import of Russian gas;

– Macron – no one expects the war to end in the coming months;
– the output can be reached at the end of the year;
– only with the confidence that Russia cannot and should not win;
– The Prime Minister of Bulgaria – we are sending 70 Russian diplomats who were engaged in unusual activities;

– Polish journalist Serakowski – we will not passively watch Ukrainian children being killed;
– it was the Polish turn to raise funds for the Turkish Bayraktar drone for the Armed Forces of Ukraine;

– Ministry of Reintegration of the Occupied Territories – bodies of 46 soldiers were returned to Ukraine for a dignified burial;
– 21 of them are the bodies of Azovstal defenders.

— — —

Zvedeno.info у інших соціальних мережах:
Twitter – @zvedeno
Telegram – @zvedeno
Журналісти, навіть незалежні – повинні щось їсти,
тому НАГАДУЄМО – ви всі можете допомогти zvedeno.info.
ПРОСПОНСОРУВАТИ ПРОЕКТ:
5457 0822 7371 4910 — «Приватбанк» на ім’я Юхименко Євгеній Володимирович
5375 4141 1218 2398 — «Монобанк» на ім’я Кияшко Дмитро Ігорович
PayPal – Alex@zvedeno.info
Всі посилання і реквізити також можна знайти в описанні сторінки.

ЗВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНЕ
Автор: Андрій Б.
Перекладач: Ольга Ш.
Коректор: Ольга Ш.

 

Leave a Comment