Спец

06/24/2022 – DAY SUMMARY / ВИТЯГ за ДЕНЬ

06/24/2022 – DAY SUMMARY / ВИТЯГ за ДЕНЬ

– Генштаб ЗСУ:
– окупанти наступали у районі Мирної Долини, бої тривають;
– наступ ворога в районі Борівського ЗСУ успішно зупинили;
– ворог наступає по лінії Довгеньке-Долина;
– штурмові дії в напрямках н.п. Вірнопілля та Курулька;
– успішно відбито штурм в районі південної околиці Лисичанська;
– ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають;
– після наступу ЗСУ сили ворога залишили оборонні позиції біля н.п. Ольгіне Бериславського району;
– окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ;

– Луганська ОВА:
– росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою;
– доведеться відводити наших військових із Сєвєродонецька;
– перебувати на розбитих позиціях не має сенсу – зростає кількість загиблих;
– гумдопомогу до Лисичанська сьогодні не доставлять через руйнування шляхопроводу авіаударом росіян;
– на нещодавно окупованих територіях росіяни почали фільтрацію;
– полюють за активістами, військовими та їх рідними;

– Інститут вивчення війни – ЗС Білорусі проводять навчання вздовж українського кордону;
– вступ у війну в Україні малоймовірний, у них слабкі можливості;
– захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська не забезпечить росіянам вирішальну перевагу в подальших операціях;
– загарбники намагаються оточити ЗСУ в Гірському та Золотому;
– вони, ймовірно, перекрили наземні українські лінії зв’язку;

– The Guardian – є інформація про мінування росіянами підходів до портів Одеси та Очакова;
– також вони збираються замінувати гирло Дніпра;
– це зробить неможливим морський експорт з України;
– ДСНС – в Україні на розмінування всіх територій знадобиться не менше 10 років;
– Херсон – підірвали авто з колаборантом Дмитром Савлученко, той загинув на місці;

– СБУ – викрили агентурну мережу ГРУ РФ;
– група повинна була допомагати орді в захопленні України;
– до неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач;
– ГУР – викрадення родичів українських військових набувають системного характеру;
– Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі;
– це допоможе втягнути у війну проти України Білорусь;

– Посол України в Туреччині – росіянами вивезено вже понад 500 тис. тонн зерна з окупованих територій;
– його транспортують з двох кримських портів;
– везуть до Сирії, Лівану, Єгипту та деяких портів Туреччини;
– Національний парк “Тузловські лимани” – через дії окупантів у Чорному морі масово гинуть дельфіни;

– Міноборони України – навіть якщо всі користувачі техніки радянського зразка дадуть нам всі боєприпаси;
– їх все одно буде недостатньо;
– Україна використовує більше 152-мм снарядів, ніж виробляється у світі за один день;
– Washington Post – РФ роками зривала продаж Україні снарядів радянського зразка;

– Адміністрація Президента США – Україні нададуть новий транш військової допомоги на $450 млн;
– пакет включає РСЗВ, патрульні катери, боєприпаси;
– Рада з національної безпеки США – війну має припинити Путін, але Зеленський вирішить, як має виглядати перемога;
– зброя, що передана Україні, прямо сьогодні змінює ситуацію на полі бою;
– це озброєння надходить із рекордною швидкістю;

– Держсекретар США – метою Путіна було знищення України як незалежної та суверенної країни;
– але українці обороняються із неймовірною відвагою, і Росія вже програла;

– Міністр економіки Німеччини – Росія розв’язала енергетичну війну проти ЄС і Німеччини;
– люди готові терпіти заради поразки кремлівського режиму;
– Spiegel – Німеччина може експропріювати частину «Північного потоку-2»;
– лінії на дні Балтійського моря можна відрізати від решти трубопроводу та використовувати для скрапленого газу;

– Парламент Молдови – ми зацікавлені підтримувати нормальні стосунки з Росією;
– але просимо поважати наше рішення рухатися до ЄС;
– країна підтримає санкції ЄС проти Росії;
– Прем’єр-міністр Польщі – Україна не має чим платити за більшість державних витрат;
– тому ми затвердили €9 млрд на допомогу;

– Європейська Рада – надали статус кандидата в ЄС Україні і Молдові;
– Зеленський – це перемога, ми чекали 120 днів і 30 років;
– Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції – до кінця року готуємо до голосування 30 євроінтеграційних законопроектів;
– загалом у парламенті є 80 законопроектів “євроінтеграційного портфеля”;
– Урядовий офіс координації євроінтеграції – маємо ухвалити багато інтеграційних законів;
– переговори про вступ в ЄС можуть початися у 2023.

.
— — —

– UA General Staff:
– the occupiers advanced near Myrna Dolyna, fighting continues;
– the enemy’s offensive in the area of the Borivske was successfully stopped by UA Forces;
– the enemy is advancing along the Dovgenke-Dolyna line;
– assault actions in the Virnopillya and Kurul’ka directions;
– successfully repelled the assault near the southern outskirts of Lysychansk;
– the enemy launched an assault with the support of artillery in the direction of Vovchoyarivka, fighting continues;
– after the UA offensive, the enemy forces left the defensive positions near Ol’hine of the Beryslav district;
– the occupiers are trying to clear the waters of the seaport of Berdyansk of mines;

– Luhansk Reg. Military Administration:
– the Russians managed to seize Mykolaivka;
– we will have to withdraw our troops from Severodonetsk;
– staying on the ruined positions does not make sense – the number of dead is growing;
– humanitarian help will not be delivered to Lysychans’k today due to the destruction of the overpass by a Russian air strike;
– the Russians began the filtering process in the newly occupied territories;
– hunt for activists, the military and their relatives;

– ISW – Belarus Forces conduct training along the Ukrainian border;
– their entry into the war in Ukraine is unlikely, their capabilities are weak;
– capturing Severododnetsk and Lysychansk will not provide the Russians with a decisive advantage in further operations;
– invaders try to surround UA Forces in Hirske and Zolote;
– they probably blocked Ukrainian land communication lines;

– The Guardian – there is information about the russians mining the approaches to the Odessa and Ochakiv ports;
– they are also going to mine the mouth of the Dnipro;
– this will make sea exports from Ukraine impossible;
– UA Emergency Service – Ukraine will need at least 10 years to de-mine all the territory;
– Kherson – a car with a collaborator Dmitry Savluchenko was blown up, he died on the spot;

– SSU – exposed the intelligence network of the GRU of the Russian Federation;
– the group was to assist the horde in capturing Ukraine;
– among them was the member of UA parliament, Andriy Derkach;
– UA Defense Intelligence – abductions of relatives of the Ukrainian military become systemic;
– The Kremlin plans to blow up apartment buildings in Mozyr;
– this will help draw Belarus into the war against Ukraine;

– UA Ambassador in Turkey – russians have already stolen more than 500,000 tons of grain from the occupied territories;
– it is shipped from two Crimean ports;
– and transported to Syria, Lebanon, Egypt and some ports of Turkey;
– Tuzlovsky Estuaries National Park – dolphins die en masse due to the actions of the occupiers in the Black Sea;

– UA MoD – even if all users of Soviet-style equipment give us all the ammunition;
– they will still not be enough;
– Ukraine uses more 152-mm shells than are produced in the world in one day;
– Washington Post – for years, Russia has disrupted the sale of Soviet-style shells to Ukraine;

– US President Administration – Ukraine will receive a new tranche of military aid of $ 450 million;
– the package includes MLRS, patrol boats, ammunition;
– US National Security Council – Putin must end the war, but Zelensky will decide what victory should look like;
– the weapons handed over to Ukraine are changing the situation on the battlefield today;
– these weapons are arriving at record speeds;

– US Secretary of State – Putin’s goal was to destroy Ukraine as an independent and sovereign country;
– but the Ukrainians are defending themselves with incredible courage, and Russia has already lost;

– Minister of Economy of Germany – Russia has launched an energy war against the EU and Germany;
– people are ready to suffer for the defeat of the Kremlin regime;
– Spiegel – Germany may expropriate part of Nord Stream 2;
– lines at the bottom of the Baltic Sea can be cut off from the rest of the pipeline and used for liquefied gas;

– Parliament of Moldova – we are interested in maintaining normal relations with Russia;
– but please respect our decision to move to the EU;
– the country will support EU sanctions against Russia;
– Polish PM – Ukraine has nothing to pay for most government spending;
– so we approved € 9 billion in aid;

– European Council – granted EU and Moldova candidate status;
– Zelensky – it is a victory, we have been waiting for 120 days and 30 years;
– Deputy Prime Minister for European Integration – by the end of the year we are preparing to vote on 30 European integration bills;
– in total there are 80 bills of “European integration portfolio” in the Parliament;
– Government Office for Coordination of European Integration – we have to pass many integration laws;
– EU accession talks could begin in 2023.

— — —

Zvedeno.info у інших соціальних мережах:
Twitter – @zvedeno
Telegram – @zvedeno
Журналісти, навіть незалежні – повинні щось їсти,
тому НАГАДУЄМО – ви всі можете допомогти zvedeno.info.
ПРОСПОНСОРУВАТИ ПРОЕКТ:
5457 0822 7371 4910 — «Приватбанк» на ім’я Юхименко Євгеній Володимирович
5375 4141 1218 2398 — «Монобанк» на ім’я Кияшко Дмитро Ігорович
PayPal – Alex@zvedeno.info
Всі посилання і реквізити також можна знайти в описанні сторінки.

ЗВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНЕ
Автор: Андрій Б.
Перекладач: Віктор Д.
Коректор: Ольга Ш.

Leave a Comment