Спец

05/31/2022 – DAY SUMMARY / ВИТЯГ за ДЕНЬ

– Генштаб ЗСУ:
– ворог вів штурмові дії біля н. п. Довгеньке, Сєвєродонецьк, Тошківка, Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровськ, Доломітне;
– в Білорусі знімають зі зберігання танки та БМП, можуть передати їх до ВС РФ;

– Інститут вивчення війни – російські війська продовжували захоплювати райони Сєвєродонецька;
– поступово просуваються до Слов’янська і мають намір штурмувати місто;
– на Харківщині намагаються запобігти виходу ЗСУ на держкордон;
– контратака у Херсонської області не просунулась далі;
– але порушила російські операції;

– Луганська ОВА:
– гуманітарні вантажі доставляємо лише в Лисичанськ та Гірське;
– рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі;
– мешканців області закликають не виходити з укриттів;
– Сєвєродонецьк наближається до рівня руйнувань Рубіжного та Попасної;

– Донецька ОДА – нанесено ракетний удар по Слов’янську;
– попередньо троє людей загинуло, шестеро поранені;

– Мерія Маріуполя:
– окупанти вивезли 2,5 тис. тонн рулонної сталі до Ростова;
– анонсували “націоналізацію” 34 суден, що залишись в порту;
– росіяни вивозять дітей, що втратили чи загубили батьків;
– всі автівки без власників окупанти звозять на площадку ринку “Азовський”;
– якщо власники не з’являться до 1.07, їх визнають власністю “республики”;

– Міськрада Мелітополя – фермерам заборонено самостійно реалізовувати врожай черешні;
– Міськрада Бердянська – окупанти глушать стільниковий зв’язок українських операторів;

– Британська розвідка – політична мета Росії – у повній окупації території Донеччини та Луганщини;
– для цього необхідно захопити Краматорськ та дорогу М04;

– Президентка Словаччини – Україна захищає Європу від Росії;
– Словаччина подбає про українських жінок і дітей;
– ми підтримуємо вступ України до ЄС якомога скоріш;
– МЗС Тайваню – виділемо $6 млн українським містам;
– кошти підуть на відновлення їхньої цивільної інфраструктури;

– Канцлер Німеччини – Греція поставить Україні танки радянського зразка;
– натомість Німеччина передасть Греції їм заміну;
– Одеська ОДА – здобуття Україною важкого озброєння від союзників викликає панічні настрої у ЧФ РФ;

– Уряд Канади – ввели санкції щодо 22 фізичних та чотирьох юридичних осіб із Росії;
– нові обмеження покликані вплинути на керівництво Росії, щоб змусити Москву завершити війну в Україні;

– Єврорада – лідери країн ЄС домовилися про заборону на імпорт нафти з Росії морськими шляхами;
– це скоротить імпорт на 90% вже до кінця року;
– також буде відключення «Сбєрбанк» від SWIFT;
– ЄС готовий виділити Україні €9 млрд для відбудови країни;
– заявку на членство в Євросоюзі України та Грузії розглянуть у червні;

– Канцлер Австрії – газове ембарго не буде питанням в наступному пакеті санкцій проти РФ;
– газ, на відміну від російської нафти, важче компенсувати;
– Bloomberg – заборона на постачання нафти морем позбавить росію $10 млрд доходів;
– відмова Польщі та Німеччини від трубопровідного постачання забере ще $12 млрд;

– Росія – Газпром зупинив постачання газу до Нідерландів, Данії та частково Shell Energy Europe;
– раніше постачати російський газ припинили до Фінляндії, Болгарії та Польщі;
– всі вони відмовилися платити за газ в рублях;

– Енергоатом – отримали кредит на закупку ядерного палива у США;
– повністю відмовляємося від російського палива;

– Верховна Рада – проголосували за відставку омбудсмена;
– звернулася до ЮНЕСКО щодо позбавлення РФ статусу члена ЮНЕСКО;
– під час війни було пошкоджено або знищено понад 250 культурних пам’яток;
– затвердила нове свято – День української державності, що буде святкуватися 28 липня – у день Хрещення Русі.

— — —

– General Staff of the Armed Forces:
– the enemy carried out assaults near settlements Dovgenke, Severodonetsk, Toshkivka, Zolote, Komyshuvakha, Nyrkove, Berestove, Pokrovsk, Dolomitne;
– tanks and infantry fighting vehicles are being taken out of storage in Belarus, they can be transferred to the RF Armed Forces;

– Institute for the Study of War – Russian troops continued to capture areas of Severodonetsk;
– are gradually advancing to Slavyansk and intend to storm the city;
– in the Kharkiv region they are trying to prevent the Armed Forces of Ukraine from reaching the state border;
– the counterattack in the Kherson region did not move forward;
– but violated Russian operations;

– Luhansk Regional Military Administration:
– we deliver humanitarian goods only to Lysychansk and Girske;
– rashists hit a tank with nitric acid at a chemical plant;
– residents of the region are urged not to come out of shelters;
– Severodonetsk is approaching the level of destruction of Rubizhne and Popasna;

– Donetsk Regional State Administration – a missile strike on Slovyansk;
– estimated that three people were killed and six were injured;

– Mariupol City Hall:
– the occupiers exported 2.5 thousand tons of rolled steel to Rostov;
– announced the “nationalization” of 34 ships that remained in port;
– Russians take out children who have parted with or lost their parents;
– all cars without owners are taken to the “Azovski” market by the occupiers;
– if the owners do not appear before the 1st of July, the cars are considered to be the property of the “republic”;

– Melitopol City Council – farmers are prohibited from selling cherries on their own;
– Berdyansk City Council – the occupiers are jamming the cellular communication of Ukrainian operators;

– British intelligence – Russia’s political goal is the full occupation of Donetsk and Luhansk Regions;
– for this purpose it is necessary to capture Kramatorsk and the M04 road;

– President of Slovakia – Ukraine defends Europe from Russia;
– Slovakia will take care of Ukrainian women and children;
– we support Ukraine’s accession to the EU as soon as possible;
– Taiwan Foreign Ministry – will allocate $6 million to Ukrainian cities;
– the funds will be used to restore their civilian infrastructure;

– Chancellor of Germany – Greece will supply Soviet-style tanks to Ukraine;
– instead, Germany will give Greece a replacement;
– Odesa Regional State Administration – Ukraine’s acquisition of heavy weapons from allies causes panic in the Russian Black Sea Fleet;

– Government of Canada – imposed sanctions on 22 individuals and four legal entities from Russia;
– new restrictions are designed to influence Russia’s leadership to force Moscow to end the war in Ukraine;

– European Council – EU leaders have agreed to ban the import of oil from Russia by sea;
– this will reduce imports by 90% by the end of the year;
– Sberbank will also be disconnected from SWIFT;
– The EU is ready to allocate €9 billion to Ukraine for the reconstruction of the country;
– Ukraine and Georgia will apply for EU membership in June;

– Chancellor of Austria – gas embargo will not be an issue in the next package of sanctions against Russia;
– gas, unlike Russian oil, is harder to compensate;
– Bloomberg – a ban on oil supplies by sea will deprive Russia of $10 billion in revenue;
– Poland and Germany’s refusal to supply pipelines will take another $12 billion;

– Russia – Gazprom has cut off gas supplies to the Netherlands, Denmark and part of “Shell Energy Europe”;
– previously supplied Russian gas to Finland, Bulgaria and Poland;
– all of them have refused to pay for gas in rubles;

– Energoatom – received a loan to purchase nuclear fuel in the United States;
– completely abandon Russian fuel;

– The Verkhovna Rada – voted for the resignation of the Ombudsman;
– appealed to UNESCO to deprive Russia of the status of a member of UNESCO;
– more than 250 cultural monuments were damaged or destroyed during the war;
– approved a new holiday – the Day of Ukrainian statehood, which will be celebrated on July 28th – the day of the Baptism of Rus.

— — —

Умовні позначення:

Умовні позначення


МИ В TELEGRAM – https://t.me/zvedeno
МИ В TWITTER – https://twitter.com/zvedeno
Журналістика, навіть незалежна – повинна щось їсти,
тому НАГАДУЄМО – ви всі можете допомогти ЗВЕДЕННЯМ.
ПРОСПОНСОРУВАТИ ПРОЄКТ:
5457 0822 7371 4910 — «Приватбанк» на ім’я Юхименко Євгеній Володимирович
5375 4141 1218 2398 — «Монобанк» на ім’я Кияшко Дмитро Ігорович
Patreon – https://www.patreon.com/zvedeno

ЗВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНЕ
Автор: Андрій Б.
Перекладач: Яскр
Коректор: Ольга Ш.

 

Leave a Comment