Підсумки

03/23/2023 – DAY SUMMARY / ВИТЯГ за ДЕНЬ

– Генштаб ЗСУ – всього за добу ворог завдав 2 авіа– і 2 ракетних удари, здійснив 18 обстрілів з РСЗВ;
– Сили оборони відбили атаки ворога в районах н.п. Олександро-Шультине, Васюківка, Новокалинове, Степове;
– також у районах н.п. Авдіївка та Сєверне;
– в Бєлгородській області ворог демонстративно тримає окремі свої підрозділи;
– робить це, щоб не допустити перекидання підрозділів ЗСУ на інші напрямки;
– РФ не відмовляється від війни, не зважаючи на численні жертви;
– постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили;
– строковиків агітують підписувати контракт, і потім відправляють на фронт без підготовки;

– Командувач Сухопутних військ ЗСУ – агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут;
– при цьому не дивиться на втрати ані в живій силі, ані в техніці;
– не шкодуючи нічого, вони видихаються;
– зовсім скоро ми скористаємося цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом;

– Угруповання військ “Таврія” – у Авдіївці росіяни обстрілюють житлові будинки;
– вони хочуть продавити нашу оборону з метою оточення міста;
– у місті залишається біля 2000 людей, які відмовляються виїздити;
– люди проживають в підвалах, в Авдіївці вже майже рік відсутнє світло, вода та тепло;

– Розвідка Великобританії – російські сили дещо покращили своє становище під Кремінною;
– місцями росіяни досягли просування на кілька кілометрів;
– але загалом війська РФ більше орієнтуються на оборону, ніж на наступ;

– ДСНС Київщини – загальна кількість жертв атаки – 9; пошуково-рятувальна операція у Ржищеві завершена;
– Херсонська ОВА – за попередню добу російські загарбники 11 разів обстріляли території області;
– в результаті цих обстрілів 1 особа загинула;
– Офіс Президента України – внаслідок артобстрілу частково зруйнована адмінбудівля Бериславської РДА;

– Донецька ОВА – за попередню добу росіяни вбили 2 та поранили 4 мирних жителів області;
– серед ночі ворог обстріляв Краматорськ та околиці міста;
– удару зазнала Авдіївка, 3 ракети поцілили на територію АКХЗ;
– Харківська ОВА – у лісосмузі біля Григорівки Куп’янського району чоловік підірвався на рос. міні;
– від отриманих поранень він загинув на місці;

– Центр національного спротиву – ворог готується до нової хвилі мобілізації на окупованих районах Донеччини;
– на облік вже беруться юнаки 2006 року народження;

– Світовий банк – вторгнення Росії в Україну підштовхнуло 7,1 мільйона людей до бідності;
– воно відкинуло країну назад на 15 років прогресу в розвитку;
– потреба України на відновлення — щонайменше 411 млрд доларів;

– Генпрокурор України – у Гаазі ми підписали сьогодні угоду про відкриття Представництва МКС в Україні;
– МЗС Ісландії – наш парламент визнав штучний голод зими 1932—1933 років геноцидом;
– цей голод був вчинений тоталітарним урядом у Москві проти народу України;

– МЗС Сербії – ми скрізь і завжди засуджуємо порушення територіальної цілісності кожної країни, включаючи Україну;
– але ми не приєднуємося до санкцій, і ця наша позиція наразі не змінилася;

– The New York Times – кандидат у президенти Десантіс змінив тон висловлювань щодо України;
– тепер він каже, що Росія помилилася, вторгнувшись в Україну;
– Путін, за його словами, “невдаха”, а Росія є “по суті заправною станцією з купою ядерної зброї”;
– Рада нацбезпеки США – боєприпаси зі збідненим ураном є звичайним типом боєприпасів;
– заяви Росії про них як крок до ескалації – безпідставні;
– якщо росіяни дійсно стурбовані загрозами своїм танкам;
– вони можуть просто вивести їх з України;

– Президент Чехії – ми вже надали Україні все, що могли;
– є ще певні можливості у сфері протиповітряної оборони та боєприпасів;
– хоча з цим може виникнути проблема через брак робочих рук;
– робочу силу тут важко знайти, але є варіанти, наприклад, у вигляді робітників з України.

— — —

– General Staff of the Armed Forces of Ukraine – in just one day, the enemy carried out 2 air strikes and 2 missile strikes, carried out 18 shellings with anti-aircraft missiles;
– the defense forces repelled enemy attacks in the areas of Oleksandro-Shultyne, Vasyukivka, Novokalynove and Stepove;
– also in the areas of Avdiivka and Sieverne;
– in the Belgorod region, the enemy demonstratively keeps separate units;
– the enemy does this in order to prevent the transfer of units of the Armed Forces to other directions;
– the Russian Federation does not give up the war, despite the numerous victims;
– it constantly takes measures to replenish lost manpower;
– conscripts are encouraged to sign a contract, and then they are sent to the front without training;

– Commander of the Ground Forces of the Ukrainian Armed Forces – the aggressor does not give up hope of taking Bakhmut at any cost;
– at the same time, the aggressor does not look at losses either in manpower or in equipment;
– without regretting anything, they exhale;
– very soon we will take advantage of this opportunity, as we once did near Kyiv, Kharkiv, Balaklia and Kupyansk;

– “Tavria” military group – in Avdiivka, the Russians are shelling residential buildings;
– they want to push through our defense in order to surround the city;
– about 2,000 people remain in the city and refuse to leave;
– people live in basements, there has been no light, water and heat in Avdiivka for almost a year;

– British intelligence – Russian forces have slightly improved their position near Kreminna;
– in some places, the Russians achieved an advance of several kilometers;
– but in general, the troops of the Russian Federation are more focused on defense than on offense;

– State Emergency Service of Kyiv region – total number of victims of the attack is 9; the search and rescue operation in Rzhyshchev has been completed;
– Kherson Reg. Milit. Admin. – during the previous day, Russian invaders shelled the territory of the region 11 times;
– as a result of these shellings, 1 person died;
– Office of the President of Ukraine – the administrative building of Beryslav District Council is partially destroyed due to shelling;

– Donetsk Reg. Milit. Admin. – during the previous day, the Russians killed 2 and wounded 4 civilians of the region;
– in the middle of the night, the enemy shelled Kramatorsk and the outskirts of the city;
– Avdiivka was hit, 3 rockets were aimed at the territory of AKHZ;
– Kharkiv Reg. Milit. Admin. – in a forest lane near Hryhorivka, Kupyansk district, a man blew up on a Russian mine;
– he died on the spot from the injuries he received;

– Center of National Resistance – the enemy is preparing for a new wave of mobilization in the occupied territories of Donetsk region;
– young men born in 2006 are already being registered;

– World Bank – Russia’s invasion of Ukraine pushed 7.1 million people into poverty;
– it pushed the country back 15 years of progress in development;
– Ukraine’s need for recovery is at least 411 billion dollars;

– Prosecutor General of Ukraine – in The Hague today we signed an agreement on the opening of the ISS Representative Office in Ukraine;
– the Ministry of Foreign Affairs of Iceland – our parliament recognized the artificial famine of the winter of 1932-1933 as genocide;
– this famine was perpetrated by the totalitarian government in Moscow against the people of Ukraine;

– Ministry of Foreign Affairs of Serbia – we everywhere and always condemn the violation of the territorial integrity of every country, including Ukraine;
– but we do not join the sanctions, and this position of ours has not changed at the moment;

– The New York Times – presidential candidate Desantis changed the tone of his statements regarding Ukraine;
– now he says that Russia made a mistake by invading Ukraine;
– Putin, according to him, is a “loser”, and Russia is “essentially a gas station with a bunch of nuclear weapons”;
– US National Security Council – depleted uranium munitions are a common type of munition;
– Russia’s statements about them as a step towards escalation are groundless;
– if the Russians are really concerned about threats to their tanks;
– they can simply take them out of Ukraine;

– President of the Czech Republic – we have already given Ukraine everything we could;
– there are still certain opportunities in the field of anti-aircraft defense and ammunition;
– although there may be a problem with this due to a lack of workers;
– it is difficult to find labor here, but there are options, for example, in the form of workers from Ukraine.
— — —

Zvedeno.info у інших соціальних мережах:
Twitter – @zvedeno
Telegram – @zvedeno
Журналісти, навіть незалежні – повинні щось їсти,
тому НАГАДУЄМО – ви всі можете допомогти zvedeno.info.
ПРОСПОНСОРУВАТИ ПРОЕКТ:
5457 0822 7371 4910 — «Приватбанк» на ім’я Юхименко Євгеній Володимирович
5375 4141 1218 2398 — «Монобанк» на ім’я Кияшко Дмитро Ігорович
PayPal – Alex@zvedeno.info
Всі посилання і реквізити також можна знайти в описанні сторінки.
ЗВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНЕ
Автор: Андрій Б.
Перекладач: Ольга Ш.
Коректор: Ольга Ш.

Leave a Comment